ﺋﯧﻠﯩﻤﯩﺰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪرﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﮕﻪ داﺋﯩﺮ ﻗﯩﺴﻘﺎ ﺧﻪۋەرﻟﻪر (8)

   يوللىغۇچى: باشقۇرغۇچى    كۆرۈلۈشى: 9157   يوللانغان ۋاقتى: 2014-07-26 16:39:09

  ﺋﯧﻠﯩﻤﯩﺰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪرﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﮕﻪ داﺋﯩﺮ ﻗﯩﺴﻘﺎ ﺧﻪۋەرﻟﻪر (8)


 
 1. «ﺑﺎش ﺷﯘﺟﻰ ﺷﻰ ﺟﯩﻨﭙﯩﯖﻨﯩﯔ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪر ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺑﺎﻳﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ» ﺋﺎز ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪت ﻛﺎدﯨﺮﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪرﺑﯩﻴﻪﻟﻪش دەرﺳﺨﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈﻟﺪى. ﺑﯘ، ﺑﺎش ﺷﯘﺟﻰ ﺷﻰ ﺟﯩﻨﭙﯩﯖﻨﯩﯔ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪر ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺑﺎﻳﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻣﻪرﻛﯩﺰﯨﻲ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪر ﻛﺎدﯨﺮلار ﺋﯩﻨﺴﺘﯩﺘﯘﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎز ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪت ﻛﺎدﯨﺮﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪرﺑﯩﻴﻪﻟﻪش دەرﺳﻠﯩﻜﻰ ﻗﺎﺗﺎرﯨﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈﻟﯜﺷﻰ ﺋﯩﻜﻪن.
 2. دۆﻟﻪﺗﻠﯩﻚ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪر ﺋﯩﺸﻠﯩﺮى ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﻰ 2014 - ﻳﯩﻠﯩﺪا ﻳﻪﻧﯩﻤﯘ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻠﯩﮕﻪن ﮬﺎﻟﺪا ﮬﯚﻛﯜﻣﻪت ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎرىلاش ﺳﺎﻟﻤﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘرﯨﺪۇ.
 3. ﺷﯩﻨﺨﯘا ﺋﺎﮔﯧﻨﺘﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺧﻪۋﯨﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎسلاﻧﻐﺎﻧﺪا، ﺷﯩﺰاڭ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮم راﻳﻮﻧﻰ ﺑﯘ ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﯩﻠﺪا 7 ﻣﯩﻠﻴﺎرد ﻳﯜەن ﻣﻪﺑﻠﻪغ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ، ﺧﻪﻟﻖ ﺗﯘرﻣﯘﺷﯩﻐﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ 10 ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻜﻪن.
 4. ﺧﯘﺑﯧﻲ ﺋﯚﻟﻜﯩﻠﯩﻚ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎت ۋە ئىسلاﮬﺎت ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﻰ ﺳﯩﻴﺎﺳﻪت ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪش، ﺗﯜر ﺋﻮرۇنلاﺷﺘﯘرۇش، ﻣﻪﺑﻠﻪغ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت «ﺋﯜﭼﺘﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﺗﺎللاش» ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﯩﺪا ﭼﯩﯔ ﺗﯘرۇپ، 3 ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎن 10 ﻣﯩﻠﻴﺎرد 800 ﻣﯩﻠﻴﻮن ﻳﯜەن ﻣﻪﺑﻠﻪغ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻠﻪﺷﺘﯜرۈپ، ﺋﯚﻟﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎز ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪت راﻳﻮﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﯩﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﮬﻪرﯨﻜﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﻗﻮﻟﻠﯩﺪى.
 5. ﺋﯩﭽﻜﻰ ﻣﻮﯕﻐﯘل ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮم راﻳﻮﻧﻰ «ﻣﻮﯕﻐﯘل ﺗﯩﻞ - ﻳﯧﺰﯨﻘﯩﻨﻰ ﺋﯘﭼﯘرلاﺷﺘﯘرۇش ﻗﯘرۇﻟﯘﺷﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘرا ۋە ﺋﯘزاق ﻣﯘدەﺗﻠﯩﻚ پىلاﻧﻰ (2014 − 2020)»ﻧﻰ ﺗﯜزۈپ ﭼﯩﻘﺘﻰ.
 6. 4 - ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ 10 - ﻛﯜﻧﻰ دۆﻟﻪﺗﻠﯩﻚ دﯨﻦ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮى ﺋﯩﺪارﯨﺴﻰ ﭼﯩﯖﺨﻪي ﺋﯚﻟﻜﯩﺴﯩﺪە ﻳﯩﻐﯩﻦ ﺋﯧﭽﯩﭗ، 2014 - ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﮬﻪج ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪرﺗﯩﭙﻠﯩﻚ، ﺑﯩﺨﻪﺗﻪر ۋە ﻣﻪدەﻧﯩﻲ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﻮرۇنلاﺷﺘﯘردى.
 7. ﻳﯘﻏﯘر ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت ﺋﻪﺳﻪرﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮپلاپ رەﺗﻠﻪش ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﺪە ﻳﯧﯖﻰ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﻪر ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈﻟﺪى. ﻳﯧﻘﯩﻨﺪا ﮔﻪﻧﺴﯘ ﺋﯚﻟﻜﯩﺴﻰ ﺳﯘﻧﻪن ﻳﯘﻏﯘر ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮم ﻧﺎﮬﯩﻴﻪﺳﻰ ﻳﯘﻏﯘر ﻣﻪدەﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﺴﻰ ﺗﯜزﮔﻪن «ﻳﯘﻏﯘر ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﻰ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﻰ ﺋﻪﺳﻪرﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟلاﻧﻤﺎ (1)»ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻛﯩﺘﺎب ﮔﻪﻧﺴﯘ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪر ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪى. ﻛﯩﺘﺎب 80 ﭘﺎرﭼﻪ ﺗﯜرﻟﯜك ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﻰ ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚز ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎن.
 8. ﻳﯧﻘﯩﻨﺪا ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﻲ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪر ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﺪا ﺋﻪرەب ﺗﯩﻠﻰ ﺋﯩﻨﺴﺘﯩﺘﯘﺗﻰ ۋە ﺋﻪرەب ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ﻣﻪرﻛﯩﺰى ﻗﯘرۇﻟﺪى.
 9. 4 - ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ 30 - ﻛﯜﻧﻰ دۆﻟﻪﺗﻠﯩﻚ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪر ﺋﯩﺸﻠﯩﺮى ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﻰ «ﻳﺎشلارﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ﻧﯚۋەﺗﻠﯩﻚ ﻛﯩﺘﺎب ﺋﻮﻗﯘش - ﻧﯘﺗﯘق ﺳﯚزﻟﻪش ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚرﮔﻪزﻣﻪ ﻳﯩﻐﯩﻨﻰ» ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﺪا ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﭗ، ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎن ﺑﯘ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈﻟﮕﻪن ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﻪر ﻧﺎﻣﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﺪى. 
 10. ﻳﯧﻘﯩﻨﺪا ﺷﻪﻧﺪۇڭ ﺋﯚﻟﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﻐﺎ ﻳﺎردەم ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ 720 ﻣﯩﻠﻴﻮن ﻳﯜەن ﻣﻪﺑﻠﻪغ ﺳﯧﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن 54 ﺗﯜردە ﻣﻪرﻛﻪزﻟﻪﺷﺘﯜرۈپ ﺋﯩﺶ ﺑﺎشلاش ﻣﯘراﺳﯩﻤﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪر ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﺪە ﺋﯚﺗﻜﯜزۈﻟﺪى. 
 11. ﭼﯩﯖﺪاۋ ﺷﻪﮬﯩﺮى «ﺋﺎز ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪت ﻛﺎدﯨﺮﻟﯩﺮى ﻗﻮﺷﯘﻧﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﭘﺎﺳﯩﻨﻰ ﺋﯚﺳﺘﯜرۈش − ﮬﻪر ﻣﯩﻠﻠﻪت ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮرﺗﺎق ﮔﯜﻟﻠﯩﻨﯩﺶ، ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪر ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪش، ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪرﻧﻰ ﮬﻪل ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﭼﻘﯘﭼﻰ» دەپ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﭗ، ﻗﻮﺷﯘن ﻗﯘرۇﻟﯘﺷﯩﺪا ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﭗ، ﻣﯘلازﯨﻤﻪﺗﻨﻰ ﺋﯚﺳﺘﯜرۈپ، ﺋﻮﺑﺮازﯨﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﺪى.